Regulamin

 

Regulamin warsztatów ceramicznych Szlam I Wałek w związku z COVID-19.

 

1.     Zgodnie w wymogami szkolnymi rodzic zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej wychowawcy lub opiekunów ze świetlicy szkolnej o upoważnieniu instruktorki Szlam i Wałek do odbioru i uczestnictwa dziecka w zajęciach ceramicznych.

2.     W zajęciach uczestniczą tylko i wyłącznie dzieci zdrowe:
a. bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych
b. których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych
c. nie ma możliwości przyprowadzania na zajęcia dzieci nie będących uczniami danej szkoły.

3.     Maseczki – prowadzący zobowiązuje się do pracy w masce lub przyłbicy, dzieci na zajęciach przebywają w maskach lub bez - zgodnie z wymogami danej placówki.

4.     Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 12 os. z zachowaniem dystansu.

5.     Dzieci odbierane na warsztaty ze świetlicy będą odprowadzane tylko i wyłącznie do świetlicy. Wyjątek stanowią dzieci ze zgodą na samodzielny powrót.

6.     Narzędzia ceramiczne będą dezynfekowane każdorazowo przez zajęciami.

7.     W trakcie trwania pandemii dzieci przynoszą na zajęcia własne fartuszki lub przychodzą w ubraniach, które mogą pobrudzić. Ze względów czasowych nie jesteśmy w stanie szukać z dziećmi fartuchów w szatniach czy tornistrach.

8.     Wszystkie powyższe regulacje obowiązują do odwołania.

9.     Zasady funkcjonowania warsztatów Szlam i Wałek zależne są od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i mogą być na bieżąco dostosowywane do warunków epidemicznych.

Brak komentarzy:

  Dzień dobry, już październik, zatem najwyższy czas na grafik wydarzeń w naszych pracowniach. SOBOTNIE WARSZTATY RODZINNE  w WCK Nadwiśle ...

Copyright © 2016 Szlam i Wałek , Blogger